Kontaktné údaje

Obchodné meno : GSM1 s.r.o.

Sídlo : Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec

Prevádzka : Toryská 5 (OC Galéria Shopping 2.posch), 040 11 Košice Tel:+421951176100 .eshop@gsm1.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26724/V

IČO : 45 951 187

IČ DPH : SK 20 231 538 58

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN : SK12 0900 0000 0005 5361 4774

BIC : GIBASKBX

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Ochrana Súkromia GDPR

Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.